Permisos

AM

AM

  Edat Mínima: 15 anys. No obstant això, el conductor ha de tenir 18 anys per portar un passatger. Autoritza a conduir: Ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers, encara que pot estar limitat a la conducció de ciclomotors de tres rodes i quadricicles lleugers únicament. Autoritza a arrossegar un remolc o semiremolc la MMA del qual no superi el 50% de la massa en buit del vehicle...

Read More

A1

A1

    Edat Mínima 16 anys. Autoritza a conduir Vehicles per a persones de mobilitat reduïda. Motocicletes, amb sidecar o sense, amb una cilindrada màxima de 125 cm³, una potència màxima de 11 kW i una relació potència/massa màxima de 0,1 kW/kg. Vehicles de tres rodes la potència màxima del qual no excedeixi de 15 kW. Autoritza a arrossegar un remolc o semiremolc la MMA del qual no superi el 50% de la massa en buit del vehicle tractor. L’obtenció del permís de la classe A1 implica la concessió del de la classe AM, i per tant autoritza a conduir els mateixos vehicles que aquest....

Read More

A2

A2

  Edat Mínima: 18 anys Autoritza a conduir Motocicletes, amb sidecar o sense,amb una potencia màxima de 35 kW i una relació potència/massa màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d’un vehicle amb més del doble de la seva potència. Autoritza a arrossegar un remolc o semiremolc la MMA del qual no superi el 50% de la massa en buit del vehicle tractor. La obtenció del permís de la classe A2 implica la concessió del de la classe A1, i per tant autoritzarà a conduir els mateixos vehicles que...

Read More

A

A

  Edat Mínima: 20 anys, però fins els 21 anys no autoritzarà a conduir vehicles de 3 rodes la potència màxima dels quals excedeixi de 15 kW. Autoritza a conduir Tota classe de motocicletes, amb sidecar o sense. Vehicles de tres rodes i quadricicles. Autoritza a arrossegar un remolc o semiremolc la MMA del qual no superi el 50% de la massa en buit del vehicle tractor. Només es podrà expedir a conductors que ja siguin titulars de un permís en vigor de la classe A2 amb, al menys, dos anys...

Read More

B

B

    Edat Mínima 18 anys, però fins els 21 anys no autoritzarà a conduir vehicles de 3 rodes la potència màxima dels quals excedeixi de 15 kW. Autoritza a conduir Ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers. Vehicles per a persones de mobilitat reduïda. Automòbils (incloent vehicles de tres rodes i quadricicles) la MMA dels quals sigui igual o inferior a 3.500 kg i que el nombre de seients dels quals, inclòs el conductor, no superi els nou. Poden portar enganxat un remolc de MMA no superior a 750 kg. Exemple Vehicle amb MMA de 3.500 kg + remolc de 750 kg de MMA = conjunt de...

Read More