BTP

 

Edat Mínima

18 anys.

Autoritza a conduir

Vehicles prioritaris quan circulin en servei d’urgència, vehicles que realitzin transport escolar quan transportin escolars i vehicles destinats al transport públic de viatgers en servei, sempre que la massa màxima autoritzada no superi els 3500kg, i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou.

Aquests permís tan sols te validesa dins del territori nacional.