B

 

 

Edat Mínima

18 anys, però fins els 21 anys no autoritzarà a conduir vehicles de 3 rodes la potència màxima dels quals excedeixi de 15 kW.

Autoritza a conduir

  • Ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers.
  • Vehicles per a persones de mobilitat reduïda.
  • Automòbils (incloent vehicles de tres rodes i quadricicles) la MMA dels quals sigui igual o inferior a 3.500 kg i que el nombre de seients dels quals, inclòs el conductor, no superi els nou.

Poden portar enganxat un remolc de MMA no superior a 750 kg.

Exemple

Vehicle amb MMA de 3.500 kg + remolc de 750 kg de MMA = conjunt de 4.250 kg MMA.

  • Conjunts de vehicles acoblats formats per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc la MMA del qual excedeixi els 750 kg, sempre que la MMA del conjunt no excedeixi els 4.250 kg.

Exemple

Vehicle amb MMA de 3.000 kg + remolc de 1.250 kg de MMA = conjunt de 4.250 kg MMA.

Per conduir un d’aquests conjunts, en el cas que la seva MMA excedeixi de 3.500 kg,caldrà superar una prova de control de aptituds y comportaments.

  • Vehicles especials agrícoles autopropulsats o els seus conjunts.
  • Vehicles especials no agrícoles o els seus conjunts la velocitat màxima dels quals no excedeixi els 40 km/h i la seva MMA no superi els 3.500 kg.

Si s’excedeix qualsevol d’aquests límits es requerirà el permís de conducció que correspongui a la seva massa màxima autoritzada.

Si transporten persones el seu nombre, inclòs el conductor, no podrà excedir les 9.

La seva obtenció no implica la concessió dels permisos AM, A1, A2 o A.

El titular de un permís B amb una antiguitat superior a 3 anys pot conduir dins del territori nacional las motocicletes a la conducció de les quals autoritza el permís de la classe A1.